Twitter
Facebook

Brewer

ECHIGO TSURUKAME JUNMAI

Price:¥1,260

Volume:720ml

Alcohol:15-16°

Brewer:Echigo Tsurukame Shuzo