Twitter
Facebook

Member

  • Kaetsu
  • Chuetsu
  • Jouetsu
  • Sado

Kaetsu

Kaetsu
Murakami City

Attend Brewer Taiyo Shuzo

Typical brand Junmai-daiginjo Taiyozakari

1-4-31 Iino,Murakami City,958-0857
TEL:0254-53-3145 FAX:0254-53-3148

Attend Brewer Miyao Shuzo

Typical brand Shimeharitsuru Jun

5-15 Agekatamachi,Murakami City,958-0873
TEL:0254-52-5181 FAX:0254-53-1433
Shibata City

Attend Brewer Ichishima Shuzo

Typical brand Yume-Junmaidaiginjo

3-1-17 Suwamachi,Shibata City,957-0055
TEL:0254-22-2350 FAX:0254-23-6233

Attend Brewer Kikusui Shuzo

Typical brand KIKUSUI Karakuchi

750 Shimakata, Shibata City,957-0011
TEL:0120-23-0101
【Call center】Weekday10:00~17:00

Attend Brewer Fujinoi Shuzo

Typical brand fujinoi jyousen

1335 Fujitsukahama,Shibata City,957-0231
TEL:0254-41-3165 FAX:0254-41-4344

Attend Brewer Kanemasu Shuzo

Typical brand KANEMAS BLUE

1-9-30 Yutakamachi,Shibata City,957-0016
TEL:0254-22-3131 FAX:0254-22-7377
Agano City

Attend Brewer Echigozakura Shuzo

Typical brand DAIGINJYO ECHIGOZAKURA

1-7-13 Ymaguchimachi,Agano City,959-2005
TEL:0250-62-2033 FAX:0250-62-2708

Attend Brewer Koshitsukano Shuzo

Typical brand KOSHINO AJIWAI

1328 Bunda, Agano City,959-2074
TEL:0250-62-2011 FAX:0250-62-2666

Attend Brewer Hakuryu Shuzo

Typical brand WHITE DRAGON Hakuryu

3-7 Okayamacho, Agano City,959-2025
TEL:0250-62-2222 FAX:0250-62-2942
Agamachi

Attend Brewer Kirinzan Shuzo

Typical brand KIRINZAN DENTO KARAKUCHI

46 Tsugawa,Agamachi,Higashikanbaragun,959-4402
TEL:0254-92-3511 FAX:0254-92-5166

Attend Brewer Kaetsu Shuzo

Typical brand Kirin Hizoshu

3644 Tsugawa,Agamachi,Higashikanbaragun,959-4402
TEL:0254-92-3211 FAX:0254-92-5618
Gosen City

Attend Brewer Kondou Shuzo

Typical brand Koshino Karoku

2-3-30 Yoshizawa,Gosen City,959-1824
TEL:0250-43-3187 FAX:0250-43-3188

Attend Brewer Kinshihai Shuzo

Typical brand Yukikage "Snow Shadow"

1836-1 Muramatsukou,Gosen-City,959-1704
TEL:0250-58-7125 FAX:0250-58-8441
Niigata City

Not Attend Brewer Murayu Shuzo

Typical brand HANA KOSHIJI

1-1-1 Funato, Akiha-ku,Niigata City
TEL:0250-38-2028 FAX:0250-38-5161

Attend Brewer Imayotsukasa Shuzo

Typical brand Imayotsukasa

1-1 Kagamigaoka,Chuo-ku,Niigata City,950-0074
TEL:025-244-3010 FAX:025-245-3233

Attend Brewer Ishimoto Shuzo

Typical brand KOSHINOKNBI-TOYUTOKUSEN

847-1 Kitayama,Kounan-ku,Niigata City,950-0116
TEL:025-276-2028

Attend Brewer Shiokawa Shuzo

Typical brand Cowboy Yamahai

662 Uchinocho,Nishi-ku,Niigata City,950-2112
TEL:025-262-2039 FAX:025-261-3262

Not Attend Brewer Hiki Shuzo

Typical brand TURUNOTOMO-BESSEN

582 Uchinocho,Nishi-ku,Niigata City,950-2112
TEL:025-262-2014

Attend Brewer Takano Shuzo

Typical brand MIZUNOMIYAKO RYUTO

24‐1 Kiyama,Nishi-ku,Niigata City,950-2253
TEL:025-239-2046 FAX:025-239-3433

Attend Brewer Echigo-Denemon Shuzo

Typical brand JUNMAIGINJO DENEMON

101-1 Uchishimami, Kita-ku,Niigata City,950-3306
TEL:025-388-5020 FAX:025-388-5120

Attend Brewer DHC Shuzo

Typical brand Koshino Bairi Ginjoh

1-6-1 Kayama,Kita-ku,Niigata City,950-3322
TEL:025-387-2025 FAX:025-387-3702

Attend Brewer Echigo Shuzojo

Typical brand KOSINOHAPPOU

3306-1 Kuzutsuka,Kita-ku,Niigata City,950-3321
TEL:025-387-2008 FAX:025-386-1160

Attend Brewer Takarayama Shuzo

Typical brand JUNMAI TAKARAYAMA

1380 Ishise,Nishikan-ku,Niigata City,953-0141
TEL:0256-82-2003 FAX:0256-82-2697

Attend Brewer Minenohakubai Shuzo

Typical brand MIENO HAKUBAI GINJO KAGAYAKI

1833 Fukui,Nishikan-ku,Niigata City,953-0076
TEL:0256-72-2839 FAX:0256-73-2866

Attend Brewer Echigo Tsurukame

Typical brand ECHIGO TSURUKAME JUNMAI

2580 Takenocho,Nishikan-ku,Niigata City,953-0023
TEL:0256-72-2039 FAX:0256-73-3875

Attend Brewer Sasaiwai Shuzo

Typical brand SASAiWAi TANREI(Specal pure rice sake)

3249 Matsunoo, Nishikan-ku, Niigata City,953-0015
TEL:0256-72-3982 FAX:0256-72-3986

Not Attend Brewer Asazuma Shuzo

Typical brand Yukino Maboroshi junmai

251-2 Sone,Nishikan-ku,Niigata City,959-0422
TEL:0256-88-7895 FAX:0256-88-7896
Yahiko Village

Attend Brewer Yahiko shuzo

Typical brand IZUMIRYU KOSHINO-HAKUSETSU

1830-1 Kamiizumi,Yahiko Village,Nishikanbara Gun,959-0321
TEL:0256-94-3100 FAX:0256-94-4990

Chuetsu

Chuetsu
Kamo City

Attend Brewer Kamonishiki Shuzo

Typical brand Festive Sake infused with gold Matsu

3-3 Nakamachi,Kamo City,959-1351
TEL:0256-52-0035 FAX:0256-52-1124

Attend Brewer Masukagami Shuzo

Typical brand TOKUBETSU・HONJOZO MASUKAGAMI

1-1-32,Wakamiyacho,Kamo City,959-1355
TEL:0256-52-0041 FAX:0256-41-4144

Attend Brewer Yukitsubaki Shuzo

Typical brand Koshino Yukitubaki hana

3-14 Nakamachi,Kamo City,959-1351
TEL:0256-53-2700
Sanjo City

Attend Brewer Fukugao Shuzo

Typical brand Junmai-Daiginjoshu Usuya

1-5-38 Hayashicho,Sanjo City,955-0061
TEL:0256-33-0123 FAX:0256-33-4675
Nagaoka City

Attend Brewer Hakuro Shuzo

Typical brand Tokubetsu Junmai HAKURO

1927 Kojima,Toukamachi,Nagaoka City,940-1131
TEL:0258-22-2234 FAX:0258-22-2235

Attend Brewer Takahashi Shuzo

Typical brand YAICHI

1-8-2 Jizou,Nagaoka City,940-0031
TEL:0258-32-0181 FAX:0258-35-7101

Attend Brewer Yoshinogawa

Typical brand GINJO GOKUJO YSHI NO GAWA

4-8-12 Settaya,Nagaoka City
TEL:0258-35-3000 FAX:0258-36-1107

Attend Brewer Hasegawa Shuzo

Typical brand Echigo Sekkobai

2-7-28 Settaya,Nagaoka City,940-1105
TEL:0258-32-0270 FAX:0258-35-6066

Attend Brewer Ofuku Shuzo

Typical brand OFUKU MASAMUNE・JOSEN

606 Yokomakuramachi,Nagaoka City,940-1117
TEL:0258-22-0086 FAX:0258-22-0087

Attend Brewer Onda Shuzo

Typical brand Maitsuru-Tsuzumi

1330 Muikamachi,Nagaoka City,940-1133
TEL:0258-22-2134 FAX:0258-22-2135

Attend Brewer Koshimeijo

Typical brand DAIGINJYOU-KOSHINOTSURU

2-8 Omachi,Tochio,Nagaoka City,940-0217
TEL:0258-52-3667 FAX:0258-52-9817

Attend Brewer Morohashi Shuzo

Typical brand Koshinokagetora cyoukarakutihonjouzou

Kitanigoro,Nagaoka City,940-0241
TEL:0258-52-1151 FAX:0258-53-6106

Attend Brewer Suminoi Shuzo

Typical brand SUMINOI Yamahai

581-1 Yoshizaki, Nagaoka City,940-2313
TEL:0258-42-2229 FAX:0258-42-3117

Attend Brewer Nakagawa Shuzo

Typical brand Koshinohakugan Junmaidaiginjou

2011,Wakinomachi,Nagaoka City,940-2306
TEL:0258-42-2707 FAX:0258-42-2596

Attend Brewer Kawachu Shuzo

Typical brand SOUTENBOU JUNMAI-GINJYO

1677 Wakinomachi,Nagaoka City,940-2306
TEL:0258-42-2405 FAX:0258-42-2822

Attend Brewer Sekihara shuzo

Typical brand Echigo nagaokahan

1-1029-1 Sekiharamachi,Nagaoka City,940-2035
TEL:0258-46-2010 FAX:0258-46-6519

Attend Brewer Tochikura Shuzo

Typical brand KOMEHYAPPYO ・ DAIGINJO

1-274-3 Ozumimachi,Nagaoka city,940-2146
TEL:0258-46-2205 FAX:0258-47-1030

Attend Brewer Asahi Shuzo

Typical brand ASAHIYAMA MANJYUHAI

880-1 Asahi,Nagaoka City,949-5494
TEL:0258-92-3181 FAX:0258-92-4875

Attend Brewer Kusumi Shuzo

Typical brand Kiyoizumi

1537-2 Ojimaya,Nagaoka City,949-4511
TEL:0258-74-3101 FAX:0258-74-3644

Attend Brewer Ikeura Shuzo

Typical brand WARAKUGOSON DAIGINJO

1538 Ryoutaka,949-4524
TEL:0258-74-3141 FAX:0258-71-2882

Not Attend Brewer MihoShurui Niigata

Typical brand ECHIGO NO KOMESHOUCHUU KOSIHIKARI

1919 Kjima,Toukamachi,940-1131
TEL:0258-22-2136 FAX:0258-22-2138
Ojiya City

Attend Brewer Niigatameijyo

Typical brand Choja Sakari Biroku Dai-ginjo

1-8-39 Touei,Ojiya City,947-0004
TEL:0258-83-2025 FAX:0258-83-2269

Attend Brewer Takanoi Shuzo

Typical brand Koshino-Hatsuume Karakuti Honjozo

3-7-67 Touei,Ojiya City,947-0004
TEL:0258-83-3450 FAX:0258-83-4495
Kashiwazaki City

Attend Brewer Hara Shuzo

Typical brand HARASHUZOU HIZOUSHU MOROHAKU

5-12 Shinbashi,Kashiwazaki City,945-0056
TEL:0257-23-6221 FAX:0257-20-1032

Attend Brewer Abe Shuzo

Typical brand KOSHINOOTOKOYAMA-JYNMAIGINZYOU

3560 Yasuda,Kashiwazaki City,945-1352
TEL:0257-22-4317 FAX:0257-24-0943

Attend Brewer Ishizuka Shuzo

Typical brand Kameguchi

1820-2,Okanomachi,Takayanagimachi,Kashiwazaki City,945-1502
TEL:0257-41-2004 FAX:0257-41-3080
Uonuma City

Attend Brewer Midorikawa Shuzo

Typical brand Junmai Midorikawa

4015-1 Aoshima,Uonuma City,946-0043
TEL:025-792-2117 FAX:025-792-6696

Attend Brewer Tamagawa Shuzo

Typical brand JUUHACHIDAI TAMAFUMI

1643 Suhara,Uonuma City,946-0216
TEL:025-797-2017 FAX:025-797-2346
Tokamachi City

Attend Brewer Matsunoi Shuzojo

Typical brand TOKUBETSU-JUNMAI MATSUNOI

50-1 Ueno,Tokamachi,948-0122
TEL:025-768-2047 FAX:025-768-3927

Attend Brewer Uonuma Shuzo

Typical brand TENJINNBAYASHI

1276 Nakajo,Tokamachi,949-8614
TEL:025-752-3017 FAX:025-752-6867
Minami-Uonuma City

Attend Brewer HakkaiJozo

Typical brand HAKKAISAN JUNMAI GINJO

1051 Nagamori,Minami-Uonuma City,949-7112
TEL:025-775-3121 FAX:025-775-3714

Attend Brewer Aoki Shuzo

Typical brand Kakurei

1214 Shiozawa,Minami-Uonuma City,949-6408
TEL:025‐782‐0023 FAX:025‐782‐9758

Attend Brewer Takachiyo Shuzo

Typical brand Makihata Junmai Ginjyo

328-1,Nagasaki,Minami-Uonuma City
TEL:025-782-0507 FAX:025-782-2937
Tsunan

Attend Brewer Naeba Shuzo

Typical brand Naebasan

555 Shimofunato Tsuchinoe,Tsunan-machi,Naka-Uonuma Gun,949-8201
TEL:025-765-2011 FAX:025-765-5100

Attend Brewer Tsunanjozo

Typical brand KIRINO-TOH

7141 Akinari,Tsunan-machi,Naka-Uonuma Gun,949-8313
TEL:025-765-5252 FAX:025-765-5266
Yuzawa

Attend Brewer Shirataki Shuzo

Typical brand Jozen Mizunogotoshi : Junmai-Ginjo

2640 Yuzawa,Yuzawamachi,Minami-Uonuma Gun,949-6010
TEL:025-784-3443 FAX:025-785-5485

Jouetsu

Jouetsu
Jouetsu City

Attend Brewer Musashino Shuzo

Typical brand Nyukon(Into your soul)

4-7-46 Nishishiromachi,Joetsu City,943-0834
TEL:025-523-2169 FAX:025-524-3041

Attend Brewer Tanaka Shuzo

Typical brand josen kuromatusu noutaka

129-1,Nagahama,Joetsu City,949-1701
TEL:025-546-2311 FAX:025-546-2433

Attend Brewer Myoko Shuzo

Typical brand Junmai Daiginjo Myokozan

2-7-47 Minami-honcho,Joetsu City,943-0841
TEL:025-522-2111 FAX:025-522-1403

Attend Brewer Maruyama Shuzojo

Typical brand SETCYUU-BAI HONJOUZOU

617 Tounowa,Sanwa-ku,Joetsu City,942-0264
TEL:025-532-2603 FAX:025-532-2535

Attend Brewer Takeda Shuzoten

Typical brand Katafune

171 Kamikobunatsuhama,Ogata-ku,Joetsu City,949-3114
TEL:025-534-2320 FAX:025-534-4542

Attend Brewer Koyama Shuzoten

Typical brand ETGOJIMAN-JIUNMAI

3627 Dosokohama,Ogata-ku,Joetsu City,949-3112
TEL:025-534-2022 FAX:025-534-6415

Attend Brewer Kubiki Shuzo

Typical brand Kubiki Niigatazirushi

5765 Kakizaki,Kakizaki-ku,Joetsu City,949-3216
TEL:025-536-2329 FAX:025-536-3756

Attend Brewer Yoyogiku Jozo

Typical brand Chibitagawa Bonbori

597 Tsunodori,Kakizaki-ku,Joetsu City,949-3247
TEL:025-536-2469 FAX:025-536-6380

Attend Brewer Kato Shuzo

Typical brand Ginjo kiyomasa

233 Shimofukasawa,Yoshikawa-ku,Joetsu City,949-3417
TEL:025-548-3765

Attend Brewer Joetsu Shuzo

Typical brand ECHIGO BIJIN

508 Iida,Joetsu City,943-0422
TEL:025-528-4011 FAX:025-528-4058

Attend Brewer Niigatadaiichi Shuzo

Typical brand Koshino hakuchou

660 Yokokawa,Urakawahara-ku,Joetsu City,942-0315
TEL:025-599-2236 FAX:025-599-2237

Attend Brewer Yoshikawa Tojinosato

Typical brand Junmai Daiginjo-shu Temkeiraku

1 Tojinosato,Yoshikawa-ku,Joetsu City,949-3449
TEL:025-548-2331 FAX:025-548-2322
Myoko City

Attend Brewer Kiminoi Shuzo

Typical brand JYOUSEN HONJYOZO

3-11,Shimomachi,Myoko City,944-0048
TEL:0255-72-3136 FAX:0255-73-7393

Attend Brewer Chiyonohikari Shuzo

Typical brand MOCHI-JUNMAI

656 Kubomatsubara,Myoko City,944-0061
TEL:0255-72-2814 FAX:0255-73-7600

Attend Brewer Ayumasamune Shuzo

Typical brand Jyunnmaiginnjyou ginnraberu ayu

636 Saruhashi,Myoko City,944-0341
TEL:0255-75-2231 FAX:0255-75-2328
Itoigawa City

Not Attend Brewer Ikedaya Shuzo

Typical brand kenshin junmaiginjou

1-3-4 Shintetsu,Itoigawa City,941-0065
TEL:025-552-0011 FAX:025-552-4603

Attend Brewer Tahara Shuzo

Typical brand Yukituru JunMaIshu

1-1-25 Oshiage,Itoigawa City,941-0051
TEL:025-552-0109 FAX:025-552-2189

Attend Brewer Kaganoi Shuzo

Typical brand KAGANOI JUNMAIGINJO

2-3-5 Omachi,Itoigawa-shi,941-0061
TEL:025-552-0047

Not Attend Brewer Watanabe Shuzoten

Typical brand Nachiotokayama

1197-1 Negoya,Itoigawa City,949-0536
TEL:025-558-2006 FAX:025-558-2273

Attend Brewer Inomata Shuzo

Typical brand tsukimizunoike

71-1 Aramachi,Itoigawa City,941-0022
TEL:025-555-2402 FAX:025-555-4006

Sado

Sado
Sado City

Attend Brewer Obata Shuzo

Typical brand MANOTSURU MAHO

449 Manoshinmachi,Sado City,952-0318
TEL:0259-55-3171 FAX:0259-55-4215

Attend Brewer Henmi Shuzo

Typical brand Shinryo yamahai Junmai Daiginjo

84 Nagaishi,Sado City,952-0305
TEL:0259-55-2046 FAX:0259-55-2326

Attend Brewer Tenryohai Shuzo

Typical brand tennnyohai junmaiginjo tokiroman

958 Kamoutashiro,Sado City,952-0028
TEL:0259-23-2111 FAX:0259-23-2901

Attend Brewer Hokusetsu Shuzo

Typical brand Hokusetsu Daiginjo YK35

2377-2,Tokuwa,Sado City,952-0706
TEL:0259-87-3105 FAX:0259-87-3173

Attend Brewer Kato Syuzouten

Typical brand Kintsuru

50 Sawanesumiyamachi,Sado City,952-1431
TEL:0259-52-6511 FAX:0259-52-6511